Kørekort til bil

Trailerkørekort (B/E) i Køge og Ringsted hos Kørelærenes Hus

For at få et B/E trailerkørekort skal du være fyldt 18 år samt have et kørekort til almindelig personbil. Inden du kan få dit kørekort til trailer i hånden, skal du igennem teori og praktisk køreundervisning. Når du skal til køreprøve er det dog kun en praktisk del som afholdes af politiet. Dog vil du blive spurgt om nogle af de teoretiske ting til selve køreprøven.

For at få dit B/E kørekort skal du igennem følgende
- 6 Kørelektioner
- 4 Teorilektioner
- 1 køreprøve

Har du ikke taget kørekort inden for 3 måneder efter du starter på trailerkørekort, så skal du have en lægeerklæring med.


Hvad må jeg køre med når jeg har et trailerkørekort

Har du et almindeligt kørekort til bil må du køre en bil med en trailer som har en makismal totalvægt på 750 kg for traileren plus maksimalt 3500 kg for bilen.

Med B+ kørekort til trailer sammen med dit almindelige kørekort, må du køre med en trailer der har en totalvægt på over 750 kg. Dog må den samlede totalvægt for trailer og bil ikke overstige 4250 kg.

Et B/E trailerkørekort giver dig ret til at køre med en samlet totalvægt for trailer og bil på 7000 kg.

Alle de her regler gælder selvfølgelig kun hvis man kører med en bil der godkendt til at køre med den pågældende trailer, især i forhold til totalvægten. Totalvægten er den maksimale tilladte vægt som bilen og traileren må veje til sammen med last.

Tilladt totalvægt = den maksimalt tilladte vægt af et køretøj eller et vogntog inkl. last, når det står stille og er køreklart.

Se på hænger.dk om bilen må køre med traileren.

Bekendtgørelse om kørekort

§ 12. Kørekort til kategori B (almindelig bil) giver ret til at føre:

Stk.4) Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 4.250 kg. Overstiger vogntogets samlede tilladte totalvægt 3.500 kg, må vogntoget kun føres, når en særlig køreuddannelse og praktisk prøve er gennemført i overensstemmelse med § 38, stk. 1 og 5 (B+).

§ 145. For kørekort til kategori B udstedt før den 1. maj 2009 og for fornyelser heraf kan der ved fastsættelsen af vogntogets samlede tilladte totalvægt og påhængskøretøjets tilladte totalvægt, jf. 141, stk. 1, nr. 4, litra d, 2. pkt. og § 142, stk. 1, nr. 7, litra d, 2. pkt., anvendes enten påhængskøretøjets registrerede totalvægt eller den eventuelt lavere fastsatte totalvægt i bilens registreringsgrundlag. 1. pkt. finder kun anvendelse i forhold til kørsel i Danmark.

Her er der en forklaring:
Det er sådan der stå kørekort Bekendtgørelsen. Sagt på dansk stå der tilladt totalvægt. Altså ikke faktisk totalvægt (lige som man bruger antal sideplaser og ikke passager) så hvis bil og CV. tilsammen er over 3500 kg. skal der B/E til. I § 145 stå der på dansk at hvis man har kørekort fra før 2009 kan man bruge bils totalvægt og det bilen må trække og lægge de to tal sammen og hvis de så er under 3500 kg, kan man slippe for B/E kørekort men det gælder kun i Danmark.

Hvornår bruger man så Faktisk totalvægt?
Det gør man når man har køretøjer der er til synsfri sammenkobling, hvis man f.eks.. har en bil hvor der stå på registreringsattest at den må trække 1200 kg. Med bremsen, og man har en trailer der har en tilladt totalvægt 1500 kg. Må man det? ja det må man godt, man må så ikke læsse de sidste 300 kg. På trailer, altså så den faktisk vægt på trailer er 1200 kg. Det bil må trække. Altså den faktisk vægt må ikke overstige det bilen må trække.

Det stå i :
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
3.01.310 Køretøj til synsfri sammenkobling

(1) For køretøj, der anvendes efter reglerne for synsfri sammenkobling, gælder de i afsnit 3.01.200, pkt. (2)-(4) anførte bestemmelser med anvendelse af faktisk totalvægt