Trailerkørekort (B/E) i Køge og Ringsted hos Kørelærenes Hus

For at få et B/E trailerkørekort skal du være fyldt 18 år samt have et kørekort til almindelig personbil. Inden du kan få dit kørekort til trailer i hånden, skal du igennem teori og praktisk køreundervisning. Når du skal til køreprøve er det dog kun en praktisk del som afholdes af politiet. Dog vil du blive spurgt om nogle af de teoretiske ting til selve køreprøven.

For at få dit B/E kørekort skal du igennem følgende

  • 6 Kørelektioner
  • 4 Teorilektioner
  • 1 køreprøve

Har du ikke taget kørekort inden for 3 måneder efter du starter på trailerkørekort, så skal du have en lægeerklæring med.

Hvad må jeg køre med når jeg har et trailerkørekort

Har du et almindeligt kørekort til bil må du køre en bil med en trailer som har en makismal totalvægt på 750 kg for traileren plus maksimalt 3500 kg for bilen.

Med B+ kørekort til trailer sammen med dit almindelige kørekort, må du køre med en trailer der har en totalvægt på over 750 kg. Dog må den samlede totalvægt for trailer og bil ikke overstige 4250 kg.

Et B/E trailerkørekort giver dig ret til at køre med en samlet totalvægt for trailer og bil på 7000 kg.

Alle de her regler gælder selvfølgelig kun hvis man kører med en bil der godkendt til at køre med den pågældende trailer, især i forhold til totalvægten. Totalvægten er den maksimale tilladte vægt som bilen og traileren må veje til sammen med last.

Tilladt totalvægt = den maksimalt tilladte vægt af et køretøj eller et vogntog inkl. last, når det står stille og er køreklart.

Se på hænger.dk om bilen må køre med traileren.